Kontakt: 0800 200 230

English (United Kingdom)
Baner

Cijene medunarodnih razgovora

Internet i Mobiteli

Nema dostupnih prijevoda.

Navodimo samo neka od pitanja i odgovora koje smo prikupili od korisnika Dencall kartica.

Ne mogu koristiti karticu s kućnog telefona. Glasovna usluga ne reagira na unos.

Provjerite je li Vam telefonski uređaj namješten na tonsko biranje. Promjena s pulsnog na tonsko biranje je jednostavan postupak koji možete i sami napraviti, uz pomoć priručnika koji dolazi uz telefon. Ako se problemi i dalje javljaju, kontaktirajte naš Helpdesk.

Kako mogu ostvariti najveću uštedu?

Najviše, čak i do 85% na neke destinacije, možete ostvariti ako zovete s fiksnog na fiksni međunarodni broj. Kad zovete s hrvatskog mobitela, Vaš mobilni operater će Vam naplatiti poziv prema našem pristupnom broju po važećim tarifama.

Mogu li istu karticu koristiti za pozive prema različitim destinacijama?

Vaša DenCall kartica vrijedi sve dok na njoj imate kredita, a možete je koristiti za više poziva i prema željenim destinacijama.

Automatska glasovna usluga navodi pogrešan broj preostalih minuta.

Automatska glasovna usluga radi na dinamičkom principu, što znači da broj minuta koji čujete vrijedi samo za destimaciju koju trenutno pozivate.

PRIMJER:

Ako imate 80 kuna kredita na kartici i pozivate SAD po tarifi od 1,00 kn/min, glasovna usluga će navesti da imate još 80 minuta razgovora s SAD-om. Ako sljedeći poziv uputite na belgijsku mobilnu mrežu, po tarifi od 2,40 kn/min, glasovna usluga će navesti da imate još 33 minute preostalog kredita.

Zašto su pozivi s DenCall karticama tako povoljni?

Usluge telefoniranja preko DenCall kartica temelje se na inovacijama u telekomunikacijskoj tehnologiji i razvoju VoIP (Voice over the Internet Protocole) protokola, preko kojih se postižu niže tarife za pozive u inozemstvo.

Kako se obračunavaju pozivi s DenCall karticama?

Tarife i cijene vrijede za obračunski interval od 1 minute.

Jesu li u karticu uključeni i dodatni troškovi?

Pored troškova međunarodnog telefoniranja, korisnik plaća i lokalni poziv do našeg pristupnog broja, prema tarifama svog fiksnog operatera.

Glasovna usluga ne reagira na unos brojeva.

Provjerite je li telefonski aparat podešen na tonsko biranje – preko prekidača ili izbornika na zaslonu telefona, ovisno o modelu.

Kako mogu ostvariti najveću uštedu preko DenCall kartica?

Najveću uštedu možete ostvariti ako zovete s fiksne na fiksnu mrežu. Iako se kartice mogu koristiti s mobilnih telefona, poziv prema pristupnom broju se naplaćuje prema važećim cjenicima mobilnih operatera, što se dodaje konačnom iznosu troškova međunarodnog poziva.

Kakvi telefoni podržavaju DenCall kartice?

DenCall kartice mogu se koristiti s bilo kojeg fiksnog ili mobilnog telefona, te javne telefonske govornice. Za javne govornice je predviđen besplatan pristupni broj 080 12345.

Moram li svaki put iznova unositi PIN, ako želim zvati samo s jednog telefona?

Za mogučnost biranja međunarodnog broja, preko Dencall pristupnog broja, bez unošenja PIN-a nazovite našu službu za korisnike na besplatni telefon 0800 200 230

Pokušavam pozvati broj, ali mi automat ponavlja da imam krivi PIN, a imam kuna na kartici ...

Moguće je da vaša kartica istekla (kartice Dencall 25 i Dencall 50 vrijede 3 mjeseca nakon prvog korištenja, dok ostale dencall kartice vrijede 6 mjeseci nakon prvog korištenja).

Za sva ostala pitanja i nejasnoće nazovite našu korisničku podršku na 021 321 441 ili 0800 200 230