Kontakt: 0800 200 230

English (United Kingdom)
Baner

Cijene medunarodnih razgovora

Internet i Mobiteli

Nema dostupnih prijevoda.

Korištenje DenCall kartica je izuzetno jednostavno. Procedura je ista kao i kod prepaid GSM bonova.
Nakon poziva na naš pristupni broj (021 409 001), potrebno je unijeti 12-znamenkasti PIN kod s kartice i birati međunarodni broj s predbrojem zemlje. PIN broj s DenCall kartice je stalan, tako da sačuvate karticu sve dok na njoj imate preostalog kredita!

PRIMJER:

021409001 - 123456789012 - 0044 20 89954392

1. Birajte 021 409 001 (DenCall pristupni broj) ili pristupni broj s javnih govornica
080 12345 (za fiksne telefone i javne telefonske govornice: dodatna nadoplata 0,60 lipa/minuti)
2. Unesite 12-znamenkasti PIN kod s poleđine kartice (npr. 123456789012)
3. Birajte međunarodni predbroj (npr. 0044 – Velika Britanija)
4. Unesite predbroj za grad (npr. 20 – London)
5. Unesite telefonski broj (npr. 89954392)
6. Pritinite tipku # i pričekajte uspostavu veze.
Ako ste unijeli pogrešan broj ili znamenku, ispravite tipkom
7. Pritisnite # za kraj razgovora.